Enfo ansetter Operations Manager

Vi søker en Operations Manager som vil være ansvarlig for produkt- og tjenesteportefølje og teknisk løsning for optimalisering og handel med forbrukerfleksibilitet. Enfo er teknologileverandør til flere markedsaktører, som omfatter installasjon og utvikling av løsninger for forbrukerfleksibilitet og energi/effekt-effektivisering for markedsaktørens kunder. Vi søker en Operations Manager som vil sørge for at Enfo sine systemer blir driftet, vedlikeholdt og videreutviklet i henhold til kundens behov. Det er svært viktig at teknisk løsning med relevante integrasjoner til enhver tid er tilgjengelig da fleksibilitet skal handles på kraftmarkedet, som stiller visse krav til løsningen. Videre skal teknisk løsning gjøres tilgjengelig for tredjepartsleverandører av styringssystemer som installeres ute hos sluttkunder.

Se mer om stillingen her.